Jak się przygotować do egzaminu maturalnego?

Posted by in młodzież on lis 29, 2015

Jak się przygotować do egzaminu maturalnego?

Nie ma jednej skutecznej metody, która zagwarantuje szybkie opanowanie materiału w krótkim czasie. Wszystko zależy od rodzaju materiału, ale także od możliwości i nastawienia osoby uczącej się. Uczenie się wymaga systematyki, a także wystarczającej ilości czasu.

Jak się dobrze uczyć?

Jak się przygotować do egzaminu maturalnego?


Autor zdjęcia: dmdonahoo

Efektywne uczenie się to także właściwe rozplanowanie czasu. Bardzo istotna jest systematyczność, ale także właściwe rozplanowanie czasu i treści. Nie należy odkładać większych partii materiału na ostatni moment. Przy mniejszej ilości czasu nauka powinna być intensywniejsza, a przerwy znacznie skrócone, niestety udowodnione jest, że taki system jest mniej skuteczny, ponieważ należy brać pod uwagę proces hamowania proaktywnego. Czym jest wspomniane hamowanie proaktywne? Powoduje, że, jeśli jedna część materiału jest opracowywana długo to niestety inne partie treści będą opanowane w znacznie mniejszym stopniu. Bez względu na tempo uczenia się wymagane są przerwy, które powinny być relaksem dla organizmu, ale także momentem, kiedy nowe informacje są łączone z już nabytymi.

Podręczniki najczęściej na końcu rozdziału mają pytania kontrolne czy ćwiczenia, dzięki którym możliwe jest sprawdzenie, w jakim stopniu został opanowany materiał. Jeśli są to pytania to można odpowiedzi zapisywać na kartce i przy kolejnym czytaniu materiału wrócić do nich. Jest to metoda, która przynosi większe efekty, ponieważ wymaga od osoby uczącej się większego zaangażowania.

Efekty w uczeniu się przyniesie właściwie dopasowana metoda pracy. Rodzaj metody musi być dostosowany do ilości i rodzaju materiału, ale także do możliwości i umiejętności osoby uczącej się. W dłuższym uczeniu się należy stosować różne metody, ponieważ jedna może doprowadzić do tego, że w pewnym momencie mózg przestanie rejestrować nowe treści. W przypadku poszukiwania metod należy być kreatywnym. Najczęstszą metodą jest głośne czytanie i tutaj narzędziem mogą być podręczniki. Można przeglądać uzupełnione już karty pracy, zeszyty ćwiczeń. Warto kupić także repetytoria, vademeca dla maturzystów i kandydatów na studia. Warto zastosować metodę odniesienia, czyli np. zastanowić się jak byśmy się zachowali będąc na miejscu znanej postaci historycznej. Jest to skuteczna metoda, chociaż rzadziej stosowana.

Przede wszystkim powtórki do egzaminu polegają nie na przyswajaniu nowej partii materiału, ale na przypominaniu sobie tego już nauczonego. Do powtórek najczęściej wykorzystywane są podręczniki szkolne, ponieważ jest to najbardziej dostępne narzędzie dydaktyczne. Jak się uczyć z podręczników? Nie poleca się mechanicznego czytania tych samych treści lepiej podzielić materiał na równe części i naukę rozłożyć proporcjonalnie w czasie. Mogą się przydać tanie podręczniki, które merytorycznie nie różnią się od droższych wydawnictw tylko oprawa graficzna może być gorsza, dlatego można je poświęcić na podkreślenia, własne notatki na marginesie czy nawet na wycinanie ilustracji czy map.